martes, 3 de diciembre de 2013

Adicció Al Sexe


La hipersexualitat o addicció al sexe consisteix en un interès exacerbat en la sexualitat, en detriment d'altres esferes de la vida.

El desig sexual varia enormement d'un subjecte a un altre, així que el que per a alguns pot ser hipersexualitat, per a altres pot ser un ritme sexual normal, o fins i tot sota. Quina és la "quantitat" normal? Qui pot determinar això?

Un alt interès en la sexualitat es torna disfuncional quan la persona comença a patir un fort detriment en altres àrees de la seva vida. Per exemple, si falta a treballar perquè té una necessitat imperiosa de sexe, això serà un problema a llarg termini. Potser incorri en despeses considerables pel consum de pornografia o trucades a telèfons eròtics, etc. i la seva economia podria veure's afectada. Sempre que hi hagi un perjudici a altres àrees, podem dir que estem davant d'una situació que és disfuncional. .

Com és la vida d'un addicte al sexe

La necessitat imperiosa de consumir sexe, pot obligar a recórrer a la prostitució, comprar articles pornogràfics, accedir i propiciar trobades sexuals amb desconeguts, realitzar amb freqüència trucades a línies eròtiques, buscar contingut sexual a Internet, etc., que fa que la vida giri entorn del sexe. Per diagnosticar addicció al sexe, s'han de trobar problemes laborals, familiars, econòmics i / o socials

1€ un té a El Berro C/ Diputació, 180 - Gaixample - Barcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario